Om Tannlege Hans-Petter Hille

Om Tannlegen i Dreggen

Tannlegen i Dreggen har erfaring tilbake til tidlig 1990-tallet.

Vi har dermed solid erfaring og kompetanse. Ved vårt lokale i Bergen Sentrum disponerer vi et eget tannteknisk laboratorium, og lager alt av kroner og broer, samt estetisk tannbehandling. Vi har store muligheter ved vårt tanntekniske laboratorium, og ser på dette som et klart konkurransefortrinn.

Vårt lokale ligger meget sentral til, som en del av et tannlegesenter. Per i dag har vi 2 tannleger, 1 tannpleier og 1 tannhelsesekretær.

Hans Petter Hille
Tannlege

Kristin Solveig Klock
Tannlege

Silje Knutsen
Tannpleier

Kine Berg
Tannhelsesekretær

Våre tjenester