Rotfylling

Rotfylling

Det kan være flere årsaker til at en tann må rotfylles.

Som eksempler kan nevnes karies, mekaniske traumer eller tannløsningssykdom. Nerven inne i tannen fjernes av tannlegen, før rotkanalen renses mekanisk og kjemisk. Etter et par besøk blir den rensede roten fylt igjen. I ettertid må tannen kontrolleres med røntgen, slik at man kan se om resultatet var vellykket.

E-post:
hille@dreggentann.no

Tlf:
55 32 85 78

Adresse:
Dreggsalmenningen 10-12
5003 Bergen

Våre tjenester