Proteser

Proteser

Vi har forskjellige varianter av proteser, men uansett hvilke type vi bruker, gjør vi en individuell tilpasning for hver enkelt pasient.

Delprotese

En delprotese brukes når flere tenner mangler, og de gjenværende tennene er stabile og kan brukes til støtte for delprotesen.

Helprotese

Når alle tennene i en kjeve skal erstattes, brukes en helprotese. Da må eventuelle gjenstående tenner og røtter fjernes. Protesen vil «suge» seg fast til underlaget, og holdes på plass av kinne, leppe og tungens underside.

E-post:
hille@dreggentann.no

Tlf:
55 32 85 78

Adresse:
Dreggsalmenningen 10-12
5003 Bergen

Våre tjenester